moori321321

zarinhosting . ir

میزبانی لینوکس اقتصادی

میزبانی لینوکس اقتصادی
Lin - 50 mb
50 مگا بایت هاست


پهنای باند 5 گیگابایت

کنترل پنل Cpanel

امکانات نامحدود- ادون دومین انتخابی

تحویل انی

بک آپ به عهده خریدار میباشد

پشتیبانی از طریق تیکت

1,000Toman ماهانه
5,500Toman شش ماهه
10,000Toman سالانه
میزبانی لینوکس اقتصادی
Lin - 100 mb
100 مگا بایت هاست


پهنای باند 7 گیگابایت

کنترل پنل Cpanel

امکانات نامحدود- ادون دومین انتخابی

تحویل انی

بک آپ به عهده خریدار میباشد

پشتیبانی از طریق تیکت

1,590Toman ماهانه
8,000Toman شش ماهه
15,900Toman سالانه
میزبانی لینوکس اقتصادی
Lin - 500 mb
500 مگا بایت هاست


پهنای باند 10 گیگابایت

کنترل پنل Cpanel

امکانات نامحدود- ادون دومین انتخابی

تحویل انی

بک آپ به عهده خریدار میباشد

پشتیبانی از طریق تیکت

3,200Toman ماهانه
16,000Toman سه ماهه
32,000Toman سالانه
میزبانی لینوکس اقتصادی
Lin - 1024 mb
یک گیگا بایت هاست


پهنای باند 15 گیگابایت

کنترل پنل Cpanel

امکانات نامحدود- ادون دومین انتخابی

تحویل انی

بک آپ به عهده خریدار میباشد

پشتیبانی از طریق تیکت

4,300Toman ماهانه
21,500Toman شش ماهه
43,000Toman سالانه
میزبانی لینوکس اقتصادی
Lin - 2048 mb
دو گیگا بایت هاست


پهنای باند 20 گیگابایت

کنترل پنل Cpanel

امکانات نامحدود- ادون دومین انتخابی

تحویل انی

بک آپ به عهده خریدار میباشد

پشتیبانی از طریق تیکت

5,600Toman ماهانه
28,000Toman شش ماهه
56,000Toman سالانه
میزبانی لینوکس اقتصادی
Lin - 5000 mb
پنج گیگا بایت هاست


پهنای باند 60 گیگابایت

کنترل پنل Cpanel

امکانات نامحدود- ادون دومین انتخابی

تحویل انی

بک آپ به عهده خریدار میباشد

پشتیبانی از طریق تیکت

14,000Toman ماهانه
70,000Toman شش ماهه
140,000Toman سالانه
میزبانی لینوکس اقتصادی

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر 1392ساعت 17:7  توسط zarinhosting  | 

میزبانی لینوکس پرقدرت

CloudLin - 50 mb
50 مگا بایت هاست


پهنای باند 5 گیگابایت

کنترل پنل Cpanel + کلود لینوکس

امکانات نامحدود- ادون دومین انتخابی

تحویل انی

بک آپ هفتگی / ماهانه

پشتیبانی از طریق تیکت

2,200Toman ماهانه
11,000Toman شش ماهه
22,000Toman سالانه (دامین رایگان)

میزبانی لینوکس پرقدرت

CloudLin - 100 mb
100 مگا بایت هاست


پهنای باند 7 گیگابایت

کنترل پنل Cpanel +کلود لینوکس

امکانات نامحدود- ادون دومین انتخابی

تحویل انی

بک آپ هفتگی / ماهانه

پشتیبانی از طریق تیکت

4,000Toman ماهانه
20,000Toman شش ماهه
40,000Toman سالانه (دامین رایگان)

میزبانی لینوکس پرقدرت

CloudLin - 500 mb
500 مگا بایت هاست


پهنای باند 10 گیگابایت

کنترل پنل Cpanel + کلود لینوکس

امکانات نامحدود- ادون دومین انتخابی

تحویل انی

بک آپ هفتگی / ماهانه

پشتیبانی از طریق تیکت

7,000Toman ماهانه
45,000Toman شش ماهه
70,000Toman سالانه (دامین رایگان)

میزبانی لینوکس پرقدرت

CloudLin - 1024 mb
یک گیگا بایت هاست


پهنای باند 15 گیگابایت

کنترل پنل Cpanel + کلود لینوکس

امکانات نامحدود- ادون دومین انتخابی

تحویل انی

بک آپ هفتگی / ماهانه

پشتیبانی از طریق تیکت

12,000Toman ماهانه
60,000Toman شش ماهه
120,000Toman سالانه (دامین رایگان)

میزبانی لینوکس پرقدرت

CloudLin - 2048 mb
دو گیگا بایت هاست


پهنای باند 20 گیگابایت

کنترل پنل Cpanel +کلود لینوکس

امکانات نامحدود- ادون دومین انتخابی

تحویل انی

بک آپ هفتگی / ماهانه

پشتیبانی از طریق تیکت

21,000Toman ماهانه
105,000Toman شش ماهه
210,000Toman سالانه (دامین رایگان)

میزبانی لینوکس پرقدرت

CloudLin - 5000 mb
پنج گیگا بایت هاست


پهنای باند 50 گیگابایت

کنترل پنل Cpanel +کلود لینوکس

امکانات نامحدود- ادون دومین انتخابی

تحویل انی

بک آپ هفتگی / ماهانه

پشتیبانی از طریق تیکت

40,000Toman ماهانه
200,000Toman شش ماهه
400,000Toman سالانه (دامین رایگان)

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر 1392ساعت 17:7  توسط zarinhosting  | 

| میزبانی وب پر بازدید |


1Gig
فضا: 1 گیگابیت

پهنای باند: 20 گیگابیت

نام کنترل پانل: سی پانل

نسخه کنترل پانل: آخرین نسخه

سایر امکانات : نامحدود
30,000Toman ماهانه
290,000Toman سالانه

| میزبانی وب پر بازدید |

2Gig
فضا: 2 گیگابیت

پهنای باند: 30 گیگابیت

نام کنترل پانل: سی پانل

نسخه کنترل پانل: آخرین نسخه

سایر امکانات : نامحدود
52,000Toman ماهانه
505,000Toman سالانه

| میزبانی وب پر بازدید |

5Gig
فضا: 5 گیگابیت

پهنای باند: 70 گیگابیت

نام کنترل پانل: سی پانل

نسخه کنترل پانل: آخرین نسخه

سایر امکانات : نامحدود
68,000Toman ماهانه
685,000Toman سالانه

| میزبانی وب پر بازدید |

10Gig
فضا: 10 گیگابیت

پهنای باند: 100 گیگابیت

نام کنترل پانل: سی پانل

نسخه کنترل پانل: آخرین نسخه

سایر امکانات : نامحدود
100,000Toman ماهانه
1,005,000Toman سالانه

| میزبانی وب پر بازدید |

50Gig
فضا: 50گیگابیت

پهنای باند: 500 گیگابیت

نام کنترل پانل: سی پانل

نسخه کنترل پانل: آخرین نسخه

سایر امکانات : نامحدود
200,000Toman ماهانه
2,000,000Toman سالانه

| میزبانی وب پر بازدید |+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر 1392ساعت 17:6  توسط zarinhosting  | 

هاست دانلود

| هاست دانلود |
پنج گیگابایت هاست دانلود
فضا : 5 گیگابایت

پهنای باند : 150 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

پارک دامنه : نامحدود

یک عدد دیتابیس
لیچ
5,500Toman ماهانه
55,000Toman سالانه
| هاست دانلود |
ده گیگابایت هاست دانلود
فضا : 10 گیگابایت

پهنای باند : 200 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

پارک دامنه : نامحدود

یک عدد دیتابیس
لیچ
10,000Toman ماهانه
100,000Toman سالانه
| هاست دانلود |
بیست و پنج گیگابایت هاست دانلود
فضا : 25 گیگابایت

پهنای باند : 400 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

پارک دامنه : نامحدود

یک عدد دیتابیس
لیچ
14,000Toman ماهانه
140,000Toman سالانه
| هاست دانلود |
پنجاه گیگابایت هاست دانلود
فضا : 50 گیگابایت

پهنای باند : 900 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

پارک دامنه : نامحدود

یک عدد دیتابیس
لیچ
20,000Toman ماهانه
200,000Toman سالانه
| هاست دانلود |
صد گیگابایت هاست دانلود
فضا : 100 گیگابایت

پهنای باند : 2000 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

پارک دامنه : نامحدود

یک عدد دیتابیس
لیچ
30,000Toman ماهانه
300,000Toman سالانه
| هاست دانلود |
سیصد و پنجاه گیگابایت هاست دانلود
فضا : 350 گیگابایت

پهنای باند : 7000 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

پارک دامنه : نامحدود

یک عدد دیتابیس
لیچ
70,000Toman ماهانه
700,000Toman سالانه
| هاست دانلود |
پانصد گیگابایت هاست دانلود
فضا : 500 گیگابایت

پهنای باند : 9000 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

پارک دامنه : نامحدود

یک عدد دیتابیس
لیچ
100,000Toman ماهانه
1,000,000Toman سالانه
| هاست دانلود |
یک ترابایت هاست دانلود
فضا : یک ترابایت

پهنای باند : 15000 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

پارک دامنه : نامحدود

یک عدد دیتابیس
لیچ
150,000Toman ماهانه
1,500,000Toman سالانه
| هاست دانلود |

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر 1392ساعت 17:5  توسط zarinhosting  | 

| سرور مجازی |

100 گیگابایت هارد اضافه 10000 تومان ماهانه

g - 256
سیستم عامل انتخابی شما

برای تست پیشنهاد میشود
RAM = 256 MB

PORT = 1 GB

HDD = 10GB

یک هسته سی پی یو

تحویل درسریع ترین زمان
16,100Toman ماهانه
161,000Toman سالانه
سرور مجازی
G - 512
سیستم عامل انتخابی شما

RAM = 512 mMB

PORT = 1 GB

HDD = 10GB

یک هسته سی پی یو

تحویل درسریع ترین زمان
23,800Toman ماهانه
238,000Toman سالانه
سرور مجازی
G - 768 (2 موجود است)
سیستم عامل انتخابی شما

RAM = 768 MB

PORT = 1 GB

HDD = 10 GB

یک هسته سی پی یو

تحویل درسریع ترین زمان
26,000Toman ماهانه
260,000Toman سالانه
سرور مجازی
G - 1024
سیستم عامل انتخابی شما

RAM = 1024 MB

PORT = 1 GB

HDD = 10 GB

یک هسته سی پی یو

تحویل درسریع ترین زمان
30,000Toman ماهانه
300,000Toman سالانه
سرور مجازی
G - 2048
سیستم عامل انتخابی شما

RAM = 2048 MB

PORT = 1 GB

HDD = 10 GB

یک هسته سی پی یو

تحویل درسریع ترین زمان
36,000Toman ماهانه
سرور مجازی
G - 4096
سیستم عامل انتخابی شما

RAM = 4096 MB

PORT = 1 GB

HDD = 10 GB

یک هسته سی پی یو

تحویل درسریع ترین زمان
60,000Toman ماهانه
سرور مجازی

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر 1392ساعت 17:4  توسط zarinhosting  | 

نمایندگی هاست دانلود

| نمایندگی هاست دانلود |
5 gb file hosting reseller
فضا : 5 گیگابایت

پهنای باند : 50 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

پارک دامنه : نامحدود


لیچ
8,000Toman ماهانه
80,000Toman سالانه
| نمایندگی هاست دانلود |
10GB File Hosting reseller
فضا : 10 گیگابایت

پهنای باند : 100 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

پارک دامنه : نامحدود


لیچ
15,000Toman ماهانه
150,000Toman سالانه
| نمایندگی هاست دانلود |
25GB File Hosting reseller
فضا : 25 گیگابایت

پهنای باند : 200 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

پارک دامنه : نامحدود


لیچ
21,000Toman ماهانه
210,000Toman سالانه
| نمایندگی هاست دانلود |
50GB File Hosting reseller
فضا : 50 گیگابایت

پهنای باند : 500 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

پارک دامنه : نامحدود


لیچ
32,000Toman ماهانه
320,000Toman سالانه
| نمایندگی هاست دانلود |
100GB File Hosting reseller
فضا : 100 گیگابایت

پهنای باند : 1000 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

پارک دامنه : نامحدود


لیچ
50,000Toman ماهانه
500,000Toman سالانه
| نمایندگی هاست دانلود |
350 GB File Hosting reseller
فضا : 350 گیگابایت

پهنای باند : 2500 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

پارک دامنه : نامحدود

لیچ
110,000Toman ماهانه
550,000Toman شش ماهه
| نمایندگی هاست دانلود |
500 GB File Hosting reseller
فضا : 500 گیگابایت

پهنای باند : 3500 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

پارک دامنه : نامحدود

لیچ
145,000Toman ماهانه
362,500Toman سه ماهه
| نمایندگی هاست دانلود |

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر 1392ساعت 17:4  توسط zarinhosting  |